spelregels

Spelregels

Martin Ooijevaar

januari 8th, 2020

No comments

Elk jaar maken en presenteren wij met veel plezier vele pubquizzen, popquizzen en andersoortige quizzen voor jullie. De quiz staat hierbij centraal, waarbij we zoveel mogelijk mensen willen verwonderen, vermaken en verbinden. Maar natuurlijk gaat het ook om de strijd: Wie sleept deze keer de overwinning binnen?

Het afgelopen jaar merkten we dat we zelf wat soepel omgingen met de ongeschreven regels van het quizzen. .

Het leek ons voor het nieuwe jaar een goed voornemen om duidelijke spelregels te formuleren en dit vooraf te communiceren, zodat het voor iedereen duidelijk is waar iedereen aan toe is. 

Aantal deelnemers:

Per openbare quiz staat op onze site duidelijk aangegeven wat de maximale grootte van het team is. Teams die toch willen aantreden met meer teamleden dan maximaal toegestaan verliezen per extra teamlid 10% van hun totaal aantal behaalde punten aan het einde van de quiz. 

Mocht je dus toch met meer mensen willen meedoen, kun je ervoor kiezen je team op te splitsen. Of je kiest er natuurlijk voor een groter team te maken, waarbij je rekening houdt met puntenaftrek.

Gelijk puntenaantal

Als teams gelijk geëindigd zijn in puntenaantal, zal het team met het minste aantal deelnemers winnen. Bij een gelijke stand met hetzelfde aantal teamleden, eindigen de teams op dezelfde positie. Als dit voor een prijs gaat, wordt er een shoot-out vraag (benaderingsvraag) gesteld om de winnaar aan te wijzen.

Meerdere malen meedoen

We spelen sommige openbare quizzen op veel verschillende locaties. Sommige deelnemers zien we meerdere keren bewust dezelfde quiz spelen, al dan niet in een ander team. Gezellig dat je weer mee wilt doen, maar je maakt een tweede keer geen kans om prijzen te winnen.

Gebruik mobiele apparatuur

Het gebruik van mobiele apparatuur of andere manieren om antwoorden op te zoeken is tijdens de quiz niet toegestaan (tenzij anders aangegeven). Mocht dit worden opgemerkt, maak je geen kans meer om in de prijzen te vallen.

Comments are closed.